22 mei 2024

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

  1. Verzameling, verwerking en doorsturen van persoonlijke gegevens.
    Persoonlijke gegevens worden door de Stichting Posthuis Zaanenpark verkregen via een aanmelding voor de Nieuwsbrief of via een E-mail. Dat betreft uitsluitend uw naam, adres, woonplaats, e-mail adres, eventueel telefoonnummer. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden doorgegeven. Uw gegevens worden niet geplaatst op onze website en we gebruiken op de website geen cookies.
  2. Informatierechten.
    Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mede welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. U kunt uw informatie corrigeren.
    Uw informatie wordt, na beëindiging van het lidmaatschap op de nieuwsbrief, bij de administratie nog 1 jaar bewaard. U kunt uw gegevens opvragen via de secretaris van het Posthuis Zaanenpark.

Stichting Posthuis Zaanenpark