14 juni 2024

Over het Posthuis

Het Posthuis in het Zaanenpark is vlak na de tweede wereld oorlog gebouwd met stenen van in de oorlog gesloopte panden in IJmuiden. Allereerst heeft het dienst gedaan als onderkomen voor personeel van “Dienst van De Hout, Plantsoenen en Begraafplaatsen” van de gemeente Haarlem. Het gebouwtje had een kleine schaftruimte en bood ook onderdak aan gereedschap en machines om het openbaar groen in het Zaanenpark en een deel van Haarlem Noord te onderhouden.

Op het moment dat “Dienst van De Hout, Plantsoenen en Begraafplaatsen”, in 2015, een onderdeel werd van Spaarnelanden werd het Posthuis overbodig. Dit was voor de Wijkraad Sterrenbuurt, onder leiding van Gé Metselaar, het moment om het Posthuis te gaan huren van de gemeente Haarlem. Gé heeft in een paar jaar het posthuis van binnen verbouwt. Zo werd een muur doorgebroken en ontstond er een kleine zaal waarin ook een bar kon worden geplaatst. Het sanitair werd opgeknapt en werd er een invalidentoilet gemaakt. Een kleine keuken gaf doorgang naar een opslagruimte. De wijkraad vergaderde er maandelijks. Daarnaast kon het door buurtbewoners worden gehuurd voor het vieren van verjaardagen etc..

In 2007 maakte Gé bekend dat hij de exploitatie van het Posthuis wilde staken en het pandje weer ter beschikking wilde stellen aan de gemeente Haarlem. Hierop hebben een aantal buurtbewoners de exploitatie van Gé overgenomen en de Stichting Posthuis Zaanenpark opgericht. Gé bleef verbonden aan het Posthuis voor technische zaken en brede ondersteuning.

Dertien jaar later, in de nacht van 9 mei 2020 werd het Posthuis door brandstichting verwoest. Het zou bijna drie jaar duren voordat de Stichting het voor elkaar kreeg door middel van een “Right to Challenge” dat zij kon beschikken over de uitgekeerde verzekeringssom aan de gemeente Haarlem. Het Posthuis kon worden herbouwd! Gé heeft dit niet meer mee mogen maken, hij overleed in 2022.
Onder aanvoering van HER architecten zijn diverse ontwerpen gemaakt en uiteindelijk de benodigde vergunningen aangevraagd. Tevens is een kleine club van betrokken buurtbewoners als bouwcommissie aan de slag gegaan. Diverse kwaliteiten en kennis zijn zo bij elkaar gekomen.
Dat vele handen licht werk maken blijkt wel uit de momenten dat er bij de sloop van een groot deel van het pandje de nodige buurtbewoners de handen uit de mouwen hebben gestoken.

Samen met Haarlemse Timmerwerken is na de zomer van 2023 begonnen met het maken van een nieuwe fundering, conform de verkregen vergunning, een stuk groter dan het oorspronkelijke gebouwtje. Begin 2024 kon het beton worden gestort. Inmiddels is de bouw flink gevorderd en is goed zichtbaar hoe het eruit gaat zien en wat de omvang is.

Als het Posthuis uiteindelijk klaar zal zijn wordt het weer een gezellig trefpunt. Voor èn door alle wijkbewoners, van jong tot oud. En nu zelfs vàn ons allemaal, want het Posthuis wordt na oplevering eigendom van de buurt. Uniek!

Liefst gaat het Posthuis straks elke dag open. Voor iets te drinken met wat lekkers, een praatje en om allerlei activiteiten te organiseren voor elkaar. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de herbouw. Groot of klein. Er is nog een berg werk te verzetten en ook is flink meer budget en (bouw)materiaal nodig om het voor elkaar te krijgen.

Wil je op de hoogte blijven, volg dit buurtinitiatief dan via de nieuwsbrief, WhatsApp-groep en social media als Facebook, Instagram en Nextdoor.